Home » Photography » Election campaign

Election campaign / 2009

Tento projekt byl zamýšlen pro výstavní plochy ve veřejném prostoru galerie Art Wall na nábřeží kpt. Jaroše v Praze, která byla v roce 2009 zrušena. viz info zde.

„Politika je nejlépe placená prostitutská práce.“ Bashir Goth, blogger listu Washington Post, 26. 1. 2007.
                           
„Ministr zahraničí a jedno nejmenované povolání mají mnoho společného. Pracují v nočních hodinách, kdykoli je z toho baráku mohou vyhodit, musejí zaujmout tu pozici, která se po nich žádá, a nemohou si vybírat své partnery. Jen je škoda, že už se tato dvě povolání nemohou potkávat tak často, jako tomu bylo například v devatenáctém století. Dovedete si představit, že by ty chudinky děvčata pronikly skrze ta bezpečnostní opatření na mnichovské konferenci?“ Karel Schwarzenberg na palubě vládního speciálu mířícího na státní návštěvu USA, 11. Únor 2009.

A mají společného nejenom toto, pane ministře, nejenom toto.

Prostitutka, kurva, děvka, prodejná žena: už jenom přízvisko hovořící o „nejstarším povolání“ je důkazem fascinace, kterou v nás sexuální pracovnice vyvolávají. Mýtus prostitutky přináší svědectví o morálním úpadku, násilí pasáků, nesvobodě v nakládání s vlastním tělem, ztrátě intimity i fyzické nečistotě zapadlých a málo osvětlených uliček, ale na druhou stranu také o neovladatelnosti, svobodě v nakládání s vlastním tělem, sexuálních dovednostech a neschopnosti mužů ženu zkrotit.

Podobně jako prostitutky i politici flirtují se svými voliči – slovně, tělesně, v anonymním potřásání rukou a objímání během předvolebních kampaní i za medializovaných návštěv stachanovských pracovišť.

Politici nasazují širokou škálu prostředků, aby dosáhli svého cíle. Své „zákazníky“ loví veřejně v předvolebních kampaních a slibují hory doly, jen aby si „koupili“ právě je a zajistili si po čtyři roky dobře placenou práci. Sliby formulují stručně a srozumitelně tak, aby pravděpodobnost, že byť jen letmým pohledem zaujmou, byla co největší a zároveň v kostce shrnovala jejich volební program. Snaha zalíbit se a prodat se, naslibovat a utržit. První nabízí iluzi lásky, druzí iluzi pomoci.

Vybrala jsem volební hesla některých politických stran nebo jejich konkrétních představitelů, kterými v minulosti reprezentovali své politické postoje či cíle a namísto uhlazeným tvářím a nažehleným oblekům jsem volební hesla vložila do úst prostitutek.