Úvodní strana » Objekty » Houpací kozy

Houpací kozy / 2014

/dřevo, kůže, koženka, vycpaná koza, cca 130x60x100 cm/

Houpací kozy - jedna a tři kozy
Ve spisovné češtině je slovo kozy homonymem skýtajícím tři významy: zvíře, tělocviční náčiní a konstrukci sloužící pro zednické a dřevařské práce. Ve spojení „houpací kozy“ pak ve slangové mluvě evokuje jiné souvislosti a ty jsou asi první, které s tímto souslovím připadnou na mysl… Ty ale v mé instalaci fungují pouze jako fantazijní asociace. Hraní s významy slov jsou jednou rovinou instalace, druhá pak je v nesmyslu. Typickou dětskou hračkou je houpací kůň, houpací koza už působí trochu absurdně. Základní kvalitou dřevařské a tělocviční kozy je stabilita, tu moje objekty postrádají.