Úvodní strana » Objekty » Blues jatečného skotu

Blues jatečného skotu / 2016

/hovězí kosti, provazy, železná konstrukce, otočná mechanika, elektromotor, 180x115cm/

Kolotoč vytvořený z kostí hovězího dobytka reflektuje proces „výroby masa“. Svým setrvalým otáčením připomíná pásovou výrobu zpracování zvířecích těl, ale hlavně masovou produkci zvířat, jejichž životy jsou doslova těženy v průmyslové mašinérii za účelem často nesmyslné nadprodukce a konzumace masných výrobků. Přičemž na kvalitu života zvířat, jejich životní prostor, nutnost pohybu, přirozenost stravy, či přirozený proces reprodukce potomstva se nebere ohled, ale vše se podřizuje ekonomické rentabilitě. Zvířata se prostě rodí jako účetní položka, aby se ve většině případů nedožila dospělosti, nebo prožila alespoň kvalitní život. Člověk právě proto, že je tvor myslící a má ze své pozice privilegium moci, měl by ji humánně uplatňovat s respektem nejen k životu jiných lidí, ale i zvířat.