Úvodní strana » Foto » Portréty

Portréty

Amazonka 2011

Jméno Amazonka má základ v řeckém slově „amazoi“, což znamená bezprsé. Výklad vychází z předpokladu, že pro ženu bez prsu muselo být snazší napnout luk. Jeden nebo oba prsy si prý bojovnice odstraňovaly v mládí. V době, kdy sloužily ve vojsku, zůstávaly pannami. Teprve po skončení vojenské služby se vdávaly a rodily děti. Naopak jejich muži vedli domácí život s povinnostmi, jaké zastávaly jinde vdané ženy.
Přestože Hippokratés a Galénos, dva nejvýznamnější řečtí lékaři, prý byli zajedno v tom, že odstranění prsu u ženy zlepšuje schopnost zacházet se zbraní, nevíme, zda k podobným amputacím v minulosti opravdu docházelo.
Dnes k nim dochází zcela určitě. I tady se jedná o boj a ohrožení života. Metafora Amazonky umožňuje vidět boj s nemocí jako čin vůle. Přišly o prs, aby mohly zvítězit.