Úvodní strana » Foto » Český vítěz

Český vítěz / 2012-2014

fotografie, maximální velikost 100x67 cm, 10 ks

Fotografický soubor zachycuje sportovkyni, jako reprezentantku naší vlasti.

Sportovkyně se s maximálním nasazením věnuje své sportovní aktivitě. Míra energie, kterou vkládá do fyzického výkonu, ale působí poněkud absurdně. Jakoby její snaha byla od začátku odsouzena k nezdaru a to jednak kvůli atributům, které jsou pro sportovní disciplínu přítěží, stejně tak podmínky samotného sportoviště nejsou vyhovující pro podání dobrého výkonu.
Stylizovaná sportovkyně s plynovou maskou a záchranným kruhem představuje reprezentantku naší vlasti, což je patrné z dresu i záchranného kruhu, které jsou v českých národních barvách. Atletka působí jako absurdní figura pinožící se za svým vítězstvím, které je z podstaty téměř nemožné, ale nevzdává se, protože každý zápas má v sobě obsaženu naději na vítězství.
Soubor vychází z mé domněnky a částečně ze zkušenosti, že Češi, jakožto malý národ s relativně krátkou historií územní samostatnosti a od ní odvozeného národního sebevědomí, jsou jistým způsobem hendikepovaní ve „světové soutěži“. Ať už jde o hendikep jazykový, sociální, kulturní, politicko-ekonomický, nebo související s hlavně porevolučními, ale místy přetrvávajícími negativními stereotypy typu Čech-krade, Čech-nemajetný, necivilizovaný, nekulturní atp.
Sportovkyně tak ztělesňuje to naše české outsiderství, které jak je předpokladatelné, tak umí i velice přesvědčivě překvapit.
 --
Záchranný kruh podtrhuje dojem absurdity, jakkoli je jeho primární význam veskrze pozitivní, slouží k pomoci a vlastně k podpoření pohybu člověka, jeho použití zde naopak překáží a pohybu zabraňuje. Kruh je zde symbolem příslušnosti k národu, je to prvek, který by měl na jednu stranu jedince, který k němu přísluší, podpořit, ale zároveň bývá někdy přítěží.  Maska funguje pro dokreslení typizace postavy. Její použití je podobně absurdní jako u kruhu, zde je prostě na obtíž, ačkoli většina sportů vyžaduje nějakou ochranu obličeje, plavci, lyžaři, bruslaři aj. nosí brýle, hokejisti helmu atd. Symbolika spojená s plynovou maskou má navíc konotace související s nedávnou českou historií a vypovídá něco o stavu ovzduší nejen v ekologickém slova smyslu… 
Foceno na různých místech Čech. Například otevřený uhelný důl na Sokolovsku, ostře kontrastuje s potenciálním místem lyžařských závodů nejčastěji pořádaných v Alpách, typický panelákový prstenec kolem českých měst je působištěm „elegantní“ gymnastické sestavy, plavkyně startuje z betonových bloků parkoviště, koulařka využívá velkolepé plochy bývalého vojenského letiště…