Úvodní strana » Archiv » ODVRÁCENÁ STRANA RÁJE

ODVRÁCENÁ STRANA RÁJE

výstava, Galerie Mariánská, České Budějovice, 19. 2. 2015 - 31. 8. 2016

Výstava Odvrácená strana ráje se prostřednictvím fotografií a prostorových instalací ptá po smyslu utrpení v lidském životě, po kontaktu s bolestí, kterou lze vnímat jako jednu z jistých cest ke skutečnému posunu někam hlouběji, k jemnějšímu citu, k lásce, sebe přijetí, k Bohu, k ráji – podle toho, jak si mohou různí lidé toto splynutí s dokonalým vykládat a jak ho nazývají. Když přímo netrpíme, ale přemýšlíme o vlastním či cizím utrpení a zpovzdálí se ho účastníme – a pokud jsme schopni ho uchopit, následuje katarze, která nám pomáhá uvědomit si, co se vlastně stalo. Posunout se dál.

„Na počátku věcí není nevinnost a prostota, všechno stvořené, i to zdánlivě nejjednodušší, je už vinno, je mnohostranné, je vrženo do špinavého proudu vznikání a už nikdy nemůže plout proti proudu. Cesta k nevině, k nestvořenému, k Bohu nevede zpátky, nýbrž kupředu, do viny, stále hlouběji do vývoje k lidství. (…) stepní vlku, ty se budeš muset vydat delší, namáhavější a těžší cestou k lidství, svou dvojmost budeš muset znásobovat a svou složitost komplikovat.“

Hermann Hesse, Stepní vlk

Vystavená díla reflektují několik okruhů, kdy je lidské jednání původně motivováno ideou individuálního či kolektivního „dobra“, ale kdy v realizaci té určité vize mohou vzniknout ucelené společenské systémy nebo tolerované vzorce chování, v nichž je „dobro“ postavené často na pomatených hodnotách, jež mohou vyústit v život na úkor druhého, v jeho utrpení, strádání či smrt nebo také ohrožení prostředí, v němž žijeme.

Naše tendence vytvářet si ráj se tak mohou stát peklem pro jiné a nakonec v důsledku opět i pro nás. Průvodci na cestě do tohoto pekelného ráje jsou vedle ideologie také pomatenost, egoismus a nejčastěji - prachobyčejná lenost.

„Jsem ale přesvědčena, že svět je založen spíše na principech kreativního růstu, že bez pozitivních kvalit nic nespěje ke zrodu, k vývoji, ani trvání. I lidské konání vnímám jako primárně naprogramované k inklinaci k dobru. Doufám proto, že i negativní zkušenost může zafungovat jako odrazový můstek k pozitivní změně. „

Jakoby člověk musel nejprve ztratit ráj, aby ho mohl zase najít.

 

http://art.ihned.cz/c1-65174590-barbora-balkova-vystava-galerie-marianska

http://www.novinky.cz/kultura/396549-balkova-sve-totalitni-vize-posouva-dal.html

http://budejovice.idnes.cz/vystava-barbory-balkove-0wy-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160222_2227308_budejovice-zpravy_epkub

http://www.kulturne.com/clanek/4138-hitler-i-mao-ce-tung-balkova-vystavuje-v-budejovicich-odvracenou-stranu-raje