Úvodní strana » Archiv » KUNSTKABINET

KUNSTKABINET

výstava, Artinbox Gallery, Perlová 3, Praha, 17. 12. 2020 - 3. 6. 2021

Koncepce průřezové výstavy Barbory Bálkové vychází z termínu Kunst Kabinet, které již od dob renesance vznikaly jako sbírky artefaktů propojujících různé oblasti vědy například geologii, etnografii, archeologii, ale také obsahovaly náboženské předměty jako relikvie, historické kusy a kabinetní malby. Výstava odpovídá zaměření kunst kabinetů svoji obsahovou pestrostí, stejně jako druhem zastoupených médií. Drobnější instalace doplňují malby i fotografické cykly. Kromě již v minulosti prezentovaných děl se na výstavě objeví řada nových instalaci, v nichž umělkyně kromě dalších materiálů často pracuje s vlasy. Jsou pro ni nezastupitelným nositelem informace. Na jedné straně mají v sobě zakódovánu přesnou genetickou informaci jednotlivce, na straně druhé v obecnější rovině nesou konkrétní symbolické obsahy podmíněné danou kulturou. V práci Barbory Bálkové se promítají obě tyto roviny, používá jak vlastní vlasy v malých intimních objektech s patrnými autobiografickými prvky, tak s vlasy umělé a to v instalacích reflektujících situace z našeho evropsko – křesťanského prostředí, či odkazující na jiné kulturní zvyklosti.

Kurátor: Nadia Rovderová

https://www.artinbox.cz/?p=4402